Stichting DE-on is de Duurzame Energie- en Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland en heeft het versnellen van de energietransitieals doel. De provincie heeft hiervoor 6,5 miljoen euro aan de stichting geleend. Dat geld wordt ingezet om ondernemers en initiatiefnemers bij te staan in de ontwikkeling en financiering van duurzame energieproductie en energiebesparing.

DE-on is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk en heeft drie kerntaken:

  • Verbinden: partijen bij elkaar brengen om projecten te initiëren en ondersteunen. Betrokken partijen kunnen zijn: overheden (provincie, gemeente), ondernemers, banken en financiers.
  • Versterken: specialistische kennis en advies inbrengen op het gebied van duurzame energie, projectontwikkeling en financiering.
  • Versnellen: belemmeringen wegnemen en financieren. Daarbij wordt het budget revolverend ingezet: DE-on verstrekt financieringen, geen subsidie.

Het versnellen van de energietransitie in Flevoland gaat hand in hand met het versterken van de regionale economie. Bij de ontwikkeling en realisatie van projecten werkt DE-on zoveel mogelijk met lokale ondernemers. Hoe meer succesvolle duurzame energieprojecten binnen de provinciegrenzen actief zijn, hoe beter dat is voor de regionale economie.

Kansen voor ondernemers in Zeewolde

Ook in Zeewolde ziet DE-on kansen. Zo zijn veel daken van ondernemers geschikt voor zonnepanelen. Het beschikbare dakoppervlak is groot en met de juiste aanpak levert zonne-energie een aantrekkelijk financieel rendement op.

Een voorbeeld: op bedrijventerrein Trekkersveld zouden volgens een eerste schatting ongeveer 80.000 zonnepanelen geplaatst kunnen worden, samen goed voor een vermogen van 20 MWp en een elektriciteitsproductie van 18 miljoen kWh per jaar. Om deze getallen iets tastbaarder te maken: de potentiele energieproductie komt in dit voorbeeld overeen met het verbruik van ruim 5.000 huishoudens, meer dan de helft van de huishoudens in Zeewolde.

Er zijn diverse manieren om een zonne-energie project te realiseren: individueel of collectief, zelf investeren of alleen uw dak ter beschikking stellen, een zonnepanelensysteem leasen of projectfinanciering aantrekken. In alle gevallen is het aanvragen van SDE+ (subsidie van het Rijk) een eerste stap omdat het een randvoorwaarde is voor een gezonde business case.  DE-on denkt graag met u mee over de mogelijkheden om op de daken van u en uw buren een mooi project te ontwikkelen.

Naast zonne-energie zijn er mogelijk ook kansen op het gebied van biomassa, duurzame warmte en energiebesparing. Ook hierover denkt DE-on graag met u mee.

Heeft u een idee of vraag? Neem dan contact op met stichting DE-on via [email protected] of 085-4000300. Voor meer informatie kunt u ook terecht op www.deonflevoland.nl.