Op donderdagavond 3 december a.s. zal er een interessante bijeenkomst worden gehouden naar aanleiding van een schouw op het Horsterparc en Trekkersveld. Ondernemers worden bijgepraat over de veiligheid en brandveiligheid van de bedrijven op de beide bedrijventerreinen.

De avond wordt mogelijk gemaakt door de nauwe samenwerking tussen de VBZ, de Bedrijfskring Zeewolde, de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Flevoland en de Gemeente. Inmiddels hebben zich reeds vele ondernemers aangemeld.

Naast de presentatie over de schouw zullen ook vanuit SBBF, G4S en door vertegenwoordigers van Politie en Brandweer bijdragen worden verzorgd. Verder zullen de ondernemers worden geinformeerd over het voornemen vanuit VBZ/BKZ tot het introduceren van een Bedrijfs Investering Zone (BIZ) voor het Trekkersveld. En de mogelijkheden van een KVO-B, Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen, voor beide industrieterreinen.

Alle ondernemers van de bedrijventerreinen Trekkersveld en Horsterparc worden van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn.

Zeker een avond om niet te missen voor alle betrokken ondernemers. U bent welkom vanaf 18.15 uur voor de inloop en de verzorging van de inwendige mens. De presentaties vangen aan om 19.00 uur. Afsluiting rond 21.30 uur. U kunt zich nog aanmelden tot 30 november a.s. via [email protected]. De avond zal gehouden worden bij KEERS Technologies op het Horsterparc. Het exacte programma voor de bijeenkomst zult u tijdig ontvangen.

TrekkersveldKlein