Donderdag 3 december hebben vijftig ondernemers van Trekkersveld & Horsterparc over veiligheid en samenwerking gesproken. Zij deden dat op een door het verenigd Bedrijfsleven Zeewolde (VBZ) georganiseerde bijeenkomst.  

De ondernemers werden o.a. bijgepraat over het initiatief van de Bedrijfskring Zeewolde om in 2016 een Bedrijfsinvesteringszone (BIZ)  te realiseren op het Trekkersveld. Besloten is dat er onderzoek zal worden gedaan naar de haalbaarheid en het draagvlak daarvoor bij de ondernemers op Trekkersveld.

Bedrijfsinvesteringszones worden steeds populairder in Nederland. Het is een organisatie- en financieringsvorm voor samenwerking waarbij de gemeente een facilliterende rol speelt. Alle ondernemers binnen een zone betalen dan mee aan de financiering van de door de ondernemers zelf opgestelde plannen. Zeewolde kent al zes jaar een BIZ voor het centrumgebied.

VBZ

De avond stond in alle opzichten in het teken van samenwerking, vooral rondom veiligheid. Er waren o.a. presentaties van de SBBF (Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Flevoland), beveiliger G4S, politie, brandweer en de VBZ. Ook werden de reslutaten bekendgemaakt van de begin november gehouden schouw op beide bedrijfsterreinen. Ook portefeillehouder veiligheid, burgemeester G.J. Gorter, was aanwezig op deze avond. Hij sprak de ondernemers toe en gaf aan blij te zijn met de samenwerking en met de initiatieven vanuit het bedrijfsleven.

Foto: veel belangstelling voor bijeenkomst veiligheid en samenwerking.